Značký archívu: hraničné kontaktné miesto

Komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto s cieľom odstránenia cezhraničných prekážok

Corina Cretu

Komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní plne využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, v ktorých žije 150 miliónov občanov. Toto kontaktné miesto bude pohraničných regiónom poskytovať cielenú podporu s cieľom pomôcť im odstrániť prekážky brániace v zamestnanosti a investíciách. Orientácia v odlišných administratívnych a právnych systémoch je pre podniky, pracovníkov a študentov stále veľmi …

Viac ... »
Consent choices