Značký archívu: hydromelioračné sústavy

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 sľubuje podporu potravinárstva, závlah, ale aj podnikanie začínajúcich farmárov

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 si kládol za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie životného prostredia a krajina, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, a tiež diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva. Celkový balík peňazí tvorili 2,597 miliardy eur. Príspevok na rozvoj vidieka tvoril približne 1,9 miliardy eur a slovenský príspevok bol približne …

Viac ... »
Consent choices