Značký archívu: inovatívne projekty

Únia vyčlenila 50 miliónov eur v rámci výzvy na inovatívne projekty v mestách

mesto

Na podporu mestských inovácií a schopností miest budovať udržateľný rozvoj miest Európska mestská iniciatíva zverejnila výzvu v objeme 50 miliónov eur. Táto výzva dokonale pretavuje do praxe základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu (NEB): estetiku, udržateľnosť a inklúziu. Po prvých šiestich projektoch financovaných z programu Horizont Európa umožní realizáciu druhej generácie demonštračných projektov NEB. Európska mestská iniciatíva …

Viac ... »

Koronavírus: Podpora EÚ pre spoluprácu regiónov na inovatívnych pilotných projektoch

Komisia oznámila víťazov novej iniciatívy financovanej z prostriedkov EÚ, ktorá podporuje medziregionálne partnerstvá v štyroch oblastiach: inovatívne riešenia súvisiace s koronavírusom, obehové hospodárstvo v oblasti zdravia, udržateľný a digitálny cestovný ruch a vodíkové technológie v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka. Cieľom tejto novej pilotnej akcie, ktorá sa opiera o úspešné skúsenosti z podobnej akcie týkajúcej sa „medziregionálnych …

Viac ... »
Consent choices