mesto
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Únia vyčlenila 50 miliónov eur v rámci výzvy na inovatívne projekty v mestách

Na podporu mestských inovácií a schopností miest budovať udržateľný rozvoj miest Európska mestská iniciatíva zverejnila výzvu v objeme 50 miliónov eur. Táto výzva dokonale pretavuje do praxe základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu (NEB): estetiku, udržateľnosť a inklúziu. Po prvých šiestich projektoch financovaných z programu Horizont Európa umožní realizáciu druhej generácie demonštračných projektov NEB. Európska mestská iniciatíva je súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Inovačné projekty v praxi, ktorými sa hodnoty Nového európskeho Bauhausu premietajú do reality, majú zásadný význam pre inkluzívnu zelenú transformáciu, ktorá poskytuje riešenia na dosiahnutie kvalitného života pre všetkých. Vyzývam mestá EÚ, aby na rozvoj svojej vízie a tvorivosti čo najviac využívali možnosti financovania, ktoré im dnes v rámci politiky súdržnosti ponúka Európska mestská iniciatíva, s cieľom zlepšiť život občanov a ísť príkladom pri riešení zložitých mestských výziev v duchu NEB.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „Mestá zohrávajú významnú úlohu pri udržateľnej transformácii. Majú jedinečné postavenie nielen na zapájanie občanov, ale aj na to, aby na základe kultúrnej rozmanitosti a kultúrneho dedičstva menili náš životný priestor a zmýšľanie. Touto novou výzvou zakotvujeme hodnoty NEB do budovania a fungovania miest, čo najbližšie k občanom. Teším sa na to, ako sa projekty stanú skutočnosťou a rozšíria sa po celej Európe.“

Výzva je zameraná na projekty, ktoré podnecujú transformáciu v mestách a majú potenciál vytvárať investície a inšpirovať iné projekty politiky súdržnosti v súlade so zásadami NEB. Projekty musia súvisieť s týmito štyrmi témami:

  • výstavba a renovácia v duchu obehovosti a uhlíkovej neutrality,
  • zachovanie a transformácia kultúrneho dedičstva,
  • prispôsobenie a premena budov v záujme cenovo dostupných riešení v oblasti bývania,
  • regenerácia mestských priestorov.

EFRR sa bude financovať 80 % nákladov vybraných projektov. Každý projekt môže získať až 5 miliónov eur. Z časti týchto finančných prostriedkov sa podporí prenos inovačných riešení do iných európskych miest s cieľom dosiahnuť ešte väčší vplyv, a to najmä v mestách a regiónoch, ktoré najviac potrebujú podporu transformácie smerom k zelenej budúcnosti. Z dlhodobejšieho hľadiska podporované mestské orgány vytvoria partnerstvá v oblasti prenosu s tromi ďalšími mestami, ktoré budú mať záujem o zopakovanie celých projektov alebo ich častí. Výzva je otvorená do polovice januára 2023.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Súvislosti 

Nový európsky Bauhaus odštartovala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v septembri 2021. Táto iniciatíva dopĺňa Zelenú dohodu o kultúrny rozmer a urýchľuje zelenú transformáciu so zmenami v praxi, ktoré prepájajú hodnoty estetiky, udržateľnosti a inklúzie.

S vyčleneným rozpočtom EFRR vo výške 450 miliónov eur je Európska mestská iniciatíva novým nástrojom na podporu mestského rozmeru politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027. Minimálne 8 % zdrojov EFRR v každom členskom štáte sa musí investovať do priorít a projektov, ktoré vybrali samotné mestá a ktoré sa zakladajú na ich vlastných stratégiách udržateľného rozvoja miest.

Okrem podpory inovácií podporuje Európska mestská iniciatíva kapacity všetkých mestských oblastí v celej Európe. Poskytuje dôkazy pre tvorbu politiky a výmenu poznatkov o udržateľnom rozvoji miest, a to aj prostredníctvom Urbánnej agendy pre EÚ. Európsku mestskú iniciatívu spravuje Komisia a francúzsky región Hauts-de-France. Vychádza z mestských inovačných opatrení programového obdobia 2014 – 2020, no s ešte väčším dôrazom na mestské inovácie, udržateľnosť a zopakovateľnosť v iných mestách.

O mam

Odporúčame pozrieť

Koronavírus: Podpora EÚ pre spoluprácu regiónov na inovatívnych pilotných projektoch

Komisia oznámila víťazov novej iniciatívy financovanej z prostriedkov EÚ, ktorá podporuje medziregionálne partnerstvá v štyroch …

Consent choices