Značký archívu: invazívne druhy

Invazívne nepôvodné druhy: Súdny dvor EÚ sa bude zaoberať šiestimi krajinami únie

zelen

Európska komisia sa rozhodla postúpiť prípady Bulharska, Írska, Grécka, Talianska, Lotyšska a Portugalska na Súdny dvor Európskej únie za to, že neimplementovali rôzne ustanovenia nariadenia o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Referuje o tom oficiálny web Komisie. Spomenuté invázne nepôvodné druhy sú rastliny a živočíchy, ktoré …

Viac ... »
Consent choices