zelen
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Invazívne nepôvodné druhy: Súdny dvor EÚ sa bude zaoberať šiestimi krajinami únie

Európska komisia sa rozhodla postúpiť prípady Bulharska, Írska, Grécka, Talianska, Lotyšska a Portugalska na Súdny dvor Európskej únie za to, že neimplementovali rôzne ustanovenia nariadenia o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Referuje o tom oficiálny web Komisie.

Spomenuté invázne nepôvodné druhy sú rastliny a živočíchy, ktoré sú náhodne alebo zámerne zavlečené do oblastí, kde sa bežne nevyskytujú. Predstavujú jednu z piatich hlavných príčin straty biodiverzity v Európe a na celom svete. Znamenajú veľkú hrozbu pre pôvodné rastliny a živočíchy v Európe a ročne spôsobujú európskemu hospodárstvu škody vo výške 12 miliárd eur. Riešenie tejto otázky je dôležitým aspektom cieľa EÚ zastaviť stratu biodiverzity, ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode a Stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030.

V európskom prostredí žije najmenej 12-tisíc cudzích druhov, pričom inváznych je 10 až 15 percent z nich. Invázne nepôvodné druhy môžu spôsobiť lokálne vyhynutie pôvodných druhov, napríklad prostredníctvom boja o obmedzené zdroje potravy, vzájomným krížením alebo šírením chorôb. Môžu zmeniť fungovanie celých ekosystémov a ohroziť ich schopnosť poskytovať cenné služby, ako je napríklad opeľovanie, regulácia vody alebo zabraňovanie povodniam. Napríklad sršeň žltonohý pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, ktorý bol náhodne zavlečený do Európy v roku 2005, loví pôvodné včely medonosné, znižuje biodiverzitu miestneho pôvodného hmyzu a vo všeobecnosti negatívne vplýva na opeľovanie.

Viac..  Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

Invázne nepôvodné druhy majú často i významný ekonomický vplyv, pretože znižujú výnosy z poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. Napríklad americká rebrovka dravá, ktorá bola náhodne zavlečená do Čierneho mora, spôsobila prudký pokles zásob najmenej 26 komerčných druhov rýb v Čiernom mori, vrátane sardel a makrel. Invázne druhy môžu poškodiť infraštruktúru, obmedzovať dopravu alebo znížiť dostupnosť vody blokovaním vodných tokov alebo upchávaním priemyselných vodovodných potrubí.

(SITA)

O mam

Consent choices