Značký archívu: jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Za problémy bánk už nebudú platiť daňovníci. Nastúpila banková únia

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií nadobudol funkčnosť 1. januára 2016. Považuje sa za jeden z dôležitých medzníkov pri budovaní bankovej únie. Cieľom mechanizmu je v prípade krízových situácií zabezpečiť riešenia zlyhávajúcich bánk s minimálnymi nákladmi pre daňových poplatníkov či reálnu ekonomiku. Prvotným cieľom je ale vyhnúť sa týmto krízam včasnými a účinnými riešeniami problémov …

Viac ... »
Consent choices