Za problémy bánk už nebudú platiť daňovníci. Nastúpila banková únia

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií nadobudol funkčnosť 1. januára 2016. Považuje sa za jeden z dôležitých medzníkov pri budovaní bankovej únie. Cieľom mechanizmu je v prípade krízových situácií zabezpečiť riešenia zlyhávajúcich bánk s minimálnymi nákladmi pre daňových poplatníkov či reálnu ekonomiku.

Prvotným cieľom je ale vyhnúť sa týmto krízam včasnými a účinnými riešeniami problémov domácich i zahraničných bánk, ale aj posilniť odolnosť finančného systému ako takého. Aj keď Únia podnikla kroky na zabezpečenie dostatočného kapitálu bánk a identifikáciu rizík, stále existujú prípady bánk, ktoré sa môžu dostať do problémov.

K funkčnosti mechanizmu sa vyjadril Jonathan Hill, komisár zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy: Banková únia už má nástroj, ktorý potrebuje na dohľad nad bankami v eurozóne. Znamená to, že už máme systém pre riešenia problémov bánk, za ktoré nebudú musieť platiť daňoví poplatníci a chyby bánk ta neostanú na pleciach mnohých ľudí.“

Jednotný mechanizmus bude budovaný počas ôsmich rokov pomocou príspevkov z bankového sektora. Tie sa budú ukladať do jednotného fondu na riešenie krízových situácií po tom, ako členské štáty ratifikovali medzivládnu dohodu o prevode príspevkov do tohto fondu. Banková únia je záväzná pre všetkých 19 štátov eurozóny, ktoré do nej vstúpili.

Viac..  Zimné prognózy eurokomisie určujú Slovensku v rokoch 2024 a 2025 väčší rast HDP

O vik

Odporúčame pozrieť

Šéfovia EÚ požadujú posilnenie eura a vytvorenie únie kapitálových trhov

Šéfovia inštitúcií Európskej únie (EÚ) v spoločnom vyhlásení, ktoré v piatok zverejnila nemecká mediálna skupina …

Consent choices