Značký archívu: Koordinátori výborov

Spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia. Pár slov o „špeciálnych“ poslancoch

Na našich webových stránkach vám pravidelne prinášame rozhovory s takzvanými „spravodajcami.“ Títo poslanci sú zodpovední za vypracovanie správy, ktorá vyjadruje stanovisko Parlamentu ku konkrétnemu legislatívnemu návrhu alebo k iným otázkam. Títo poslanci však nie sú jediní, ktorí zohrávajú v legislatívnom procese dôležitú úlohu. Okrem nich tu existujú i koordinátori výborov …

Viac ... »
Consent choices