Spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia. Pár slov o „špeciálnych“ poslancoch

parlament
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Na našich webových stránkach vám pravidelne prinášame rozhovory s takzvanými „spravodajcami.“ Títo poslanci sú zodpovední za vypracovanie správy, ktorá vyjadruje stanovisko Parlamentu ku konkrétnemu legislatívnemu návrhu alebo k iným otázkam. Títo poslanci však nie sú jediní, ktorí zohrávajú v legislatívnom procese dôležitú úlohu. Okrem nich tu existujú i koordinátori výborov či tieňoví spravodajcovia. Neviete, čo presne robia? Tak čítajte ďalej.

Spravodajcovia

Keď sa parlamentný výbor rozhodne, že vypracuje správu, čiže stanovisko Parlamentu k legislatívnemu návrhu alebo inej otázke, vyberie si spomedzi svojich členov jedného poslanca, ktorý bude dohliadať na vypracovanie tohto dokumentu. Tento spravodajca potom pripravuje text, vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.

O jeho správe následne hlasuje celý výbor a neskôr i celý Parlament na svojom plenárnom zasadnutí. Spravodajca sa počas prípravy tohto dokumentu radí nielen s ostatnými poslancami ale i s odborníkmi, ktorí svoje názory prezentujú počas špeciálnych schôdzí, alebo tzv. vypočutí.

Spravodajcovia výborov požiadaného o stanovisko

Niektoré legislatívne návrhy (napr. TTIP) bývajú komplexnejšie a preto sa nimi zaoberajú viaceré výbory. Za vypracovanie správy býva zodpovedný tzv. gestorský výbor, ktorý spolupracuje s inými výbormi, ktoré mu predkladajú svoje stanoviská. Podobne ako gestorský výbor, aj ony si spomedzi svojich členov vyberajú svojho spravodajcu.

Viac..  Profil Ursuly von der Leyenovej, opätovne zvolenej šéfky Európskej komisie

Tieňoví spravodajcovia

Ak chce mať politická skupina prehľad o vývoji správy vo výbore, môže si spomedzi svojich radov vybrať tieňového spravodajcu, ktorý sleduje jej vypracúvanie a snaží sa tu nájsť kompromisy v mene skupiny.

Koordinátori výborov

Okrem neho si politické skupiny vyberajú i svojich koordinátorov pre každý výbor. Tí sú potom hlavnými reprezentantmi politickej skupiny v danom výbore. Spoločne s ostatnými koordinátormi pripravujú rozhodnutia výboru, najmú tie, ktoré sa týkajú rozličných procedúr a vymenovania spravodajcov.
Počas dôležitých hlasovaní mobilizujú členov svojej skupiny a taktiež môžu vymenovať tieňových spravodajcov.

O ram

Odporúčame pozrieť

Nie je europoslanec ako europoslanec. Sú medzi nimi aj takýto „špeciálni“

Na našich webových stránkach vám pravidelne prinášame rozhovory s takzvanými „spravodajcami.“ Títo poslanci sú zodpovední …

Consent choices