Značký archívu: modernizácia riadenia

EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Komisia víta predbežnú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorou sa posilňujú súčasné ustanovenia týkajúce sa emisií z priemyslu a veľkých podnikov s intenzívnym chovom. Aktualizovaný právny predpis pomôže usmerniť priemyselné investície potrebné na transformáciu Európy na čistejšie, uhlíkovo neutrálne, obehovejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo do roku 2050. Podporí inovácie, odmeňuje priekopníkov a …

Viac ... »
Consent choices