Značký archívu: najpi

EK vyšetruje štátnu pomoc, ktorú poskytlo Slovensko na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie, ktoré má posúdiť, či je verejná podpora poskytnutá slovenskej spoločnosti NAJPI a. s. (ďalej len „spoločnosť NAJPI“) na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Vyšetrovanie zo strany Komisie Komisia začala vec posudzovať na základe sťažnosti, podľa ktorej …

Viac ... »
Consent choices