Značký archívu: nebezpečný odpad

Množstvo nebezpečného odpadu prepraveného v rámci Únie aj mimo nej stúpa

odpad

Európska komisia zverejnila správu o vykonávaní nariadenia o preprave odpadu na roky 2016 až 2019, v ktorej sú uvedené údaje a analýzy o kontrole prepravy odpadu v rámci EÚ aj s tretími krajinami. Referuje o tom oficiálny web Komisie. Správa odhaľuje dva hlavné trendy. Napriek tomu, že množstvo oznámeného odpadu …

Viac ... »
Consent choices