odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Množstvo nebezpečného odpadu prepraveného v rámci Únie aj mimo nej stúpa

Európska komisia zverejnila správu o vykonávaní nariadenia o preprave odpadu na roky 2016 až 2019, v ktorej sú uvedené údaje a analýzy o kontrole prepravy odpadu v rámci EÚ aj s tretími krajinami. Referuje o tom oficiálny web Komisie.

Správa odhaľuje dva hlavné trendy. Napriek tomu, že množstvo oznámeného odpadu zostalo počas vykazovaného obdobia stabilné, celkové množstvo nebezpečného odpadu prepraveného v rámci EÚ aj mimo nej sa viac ako zdvojnásobilo z 3,9 milióna ton v roku 2001 na 8,1 milióna ton v roku 2019. Okrem toho sa taktiež zvyšuje počet nezákonných zásielok, ktoré odhalia kontroly členských štátov.

Takéto správy vypracúva Komisia každé tri roky na základe správ, ktoré každý členský štát predkladá o implementácii medzinárodného Bazilejského dohovoru o nebezpečných odpadoch, ktorého zmluvnou stranou je aj Európska únia.

Viac..  Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

(SITA)

O mam

Consent choices