Značký archívu: neprenosné ochorenia

Európska komisia spustila iniciatívu pre neprenosné ochorenia

zdravie

Európska komisia (EK) spustila iniciatívu na podporu členských štátov Európskej únie (EÚ) pri znižovaní záťaže neprenosných chorôb v eurobloku. To chce dosiahnuť riešením hlavných príčin predčasných úmrtí v Európe, ktorým sa dá predísť, a zlepšovaním zdravia a blaha občanov. EK o tom informuje na svojej webstránke. „Neprenosné choroby predstavujú 80 …

Viac ... »
Consent choices