zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska komisia spustila iniciatívu pre neprenosné ochorenia

Európska komisia (EK) spustila iniciatívu na podporu členských štátov Európskej únie (EÚ) pri znižovaní záťaže neprenosných chorôb v eurobloku. To chce dosiahnuť riešením hlavných príčin predčasných úmrtí v Európe, ktorým sa dá predísť, a zlepšovaním zdravia a blaha občanov. EK o tom informuje na svojej webstránke.

„Neprenosné choroby predstavujú 80 percent chorobnej záťaže v EÚ, čo predstavuje značný tlak na naše systémy zdravotnej starostlivosti. Dnešná iniciatíva je dôležitým krokom, ako pokračovať v ich systematickom a komplexnom riešení. Vytvorením tejto cesty k lepšej prevencii, odhaľovaniu a liečbe spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami pokračujeme v budovaní základov našej silnej Európskej únie zdravia a zároveň realizujeme naše kľúčové iniciatívy v oblasti zdravia, ako je európsky plán boja proti rakovine,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Iniciatíva identifikuje účinné opatrenia a dostupné právne a finančné podporné nástroje v piatich hlavných oblastiach, ktorými sú kardiovaskulárne choroby, cukrovka, chronické respiračné choroby, duševné zdravie a neurologické poruchy, ako aj ich hlavné faktory, ktoré k nim prispievajú. V rámci pracovného programu EU4Health na rok 2022 bude mať iniciatíva rozpočet 156 miliónov eur.

(SITA)

O mam

Consent choices