Značký archívu: obnoviteľná energia

Ivan Štefanec: Odstraňujme byrokraciu, ktorá bráni vo výrobe obnoviteľnej energie

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku potvrdil novú reformovanú smernicu Európskej únie o energii z obnoviteľných zdrojov. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že sa tak podstatne urýchlia procesy schvaľovania a udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie. „Vďaka tejto smernici sa urýchli povoľovacie …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Obnoviteľnú energiu brzdí byrokracia

stefanec

Európsky parlament smeruje k zmene smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že je potrebné urýchliť povoľovacie konania na výstavbu solárnych, vodných a tepelných čerpadiel, či zariadení pre výrobu veternej energie a tiež biomasy.    „Napriek tomu, že Slovensko vie byť vďaka …

Viac ... »

Únia a Nórsko nadviazali spoluprácu v Severnom mori so Spojeným kráľovstvom

more

Európska únia v spolupráci s Nórskom podpísala v nedeľu so Spojeným kráľovstvom memorandum o porozumení, ktorým sa stanovuje rámec pre ich spoluprácu pri rozvoji obnoviteľnej energie na mori. Informuje o tom oficiálny web Európskej komisie. Tá je stálym spolupredsedom iniciatívy North Seas Energy Cooperation (NSEC), ktorá podporuje rozvoj pobrežnej siete …

Viac ... »

Ako chce EÚ financovať prechod na zelenú ekonomiku a pomoc dotknutým regiónom

Približne mesiac po predstavení Európskeho ekologického dohovoru Európska komisia zverejnila detailný návrh na to, ako ho chce financovať. Tento návrh má podobu investičného plánu, ktorý by mal počas nasledujúcich desiatich rokov pritiahnuť aspoň 1 bilión eur. Cena za zelenšiu ekonomiku Ak chceme, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna, …

Viac ... »
Consent choices