Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Ivan Štefanec: Odstraňujme byrokraciu, ktorá bráni vo výrobe obnoviteľnej energie

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku potvrdil novú reformovanú smernicu Európskej únie o energii z obnoviteľných zdrojov. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že sa tak podstatne urýchlia procesy schvaľovania a udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie.

„Vďaka tejto smernici sa urýchli povoľovacie konanie na výstavbu tepelných, vodných a solárnych čerpadiel, či zariadení produkujúcich energiu z vetra, či biomasy. Okrem iného, smernica otvára cestu aj pre rýchlejší nábeh vodíka a jeho uplatnenie sa na trhu. Zároveň sa navýši pôvodne očakávaný podiel obnoviteľných zdrojov v celkovom energetickom mixe,“ vyjadril sa europoslanec.

Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

O mam

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Obnoviteľnú energiu brzdí byrokracia

Európsky parlament smeruje k zmene smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej …

Consent choices