Značký archívu: obrana demokracie

Obrana demokracie – Komisia navrhuje upriamiť pozornosť na skryté zahraničné vplyvy

diskriminacia

Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti obrany demokracie pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Ústredným prvkom tohto balíka je legislatívny návrh, ktorým sa zvýši transparentnosť a demokratická zodpovednosť za činnosti v oblasti zastupovania záujmov v mene tretích krajín, ktoré sú zamerané na ovplyvňovanie politík, rozhodovacie procesy a …

Viac ... »
Consent choices