Značký archívu: odstraňovanie uhlík

Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prvom dobrovoľnom rámci EÚ pre certifikáciu vysokokvalitného odstraňovania uhlíka. Tento certifikačný rámec podporí inovačné technológie odstraňovania uhlíka a uhlíkové poľnohospodárstvo, ktoré prispievajú k cieľom EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a nulového znečistenia. Nový rámec pomôže EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu prostredníctvom certifikácie odstraňovania uhlíka a uhlíkového …

Viac ... »
Consent choices