Značký archívu: ozdravenie pôdy

Nové návrhy EK: zastaviť odlesňovanie, inovovať udržateľné nakladanie s odpadom a ozdraviť pôdu

Komisia

Komisia prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality. Komisia navrhuje nové pravidlá, ktorých cieľom je obmedziť podiel EÚ na odlesňovaní, ako aj nové pravidlá, ktoré majú uľahčiť prepravu odpadu v rámci EÚ s cieľom podporiť obehové hospodárstvo a bojovať proti vývozu nelegálneho odpadu do tretích krajín a …

Viac ... »
Consent choices