Značký archívu: pamäť a solidarita

Už aj Rumunsko bude budovať dialóg o histórii 20. storočia

28. mája ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen, podpísali v Bukurešti spolu s predstaviteľmi Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladaciej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je formovanie dialógu a kolektívnej pamäte v oblasti histórie 20. storočia. Na základe tohto dokumentu bolo Rumunsko …

Viac ... »
Consent choices