Už aj Rumunsko bude budovať dialóg o histórii 20. storočia

rumunsko
Rumunská vlajka. PHOTO: Flickr.

28. mája ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen, podpísali v Bukurešti spolu s predstaviteľmi Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladaciej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je formovanie dialógu a kolektívnej pamäte v oblasti histórie 20. storočia. Na základe tohto dokumentu bolo Rumunsko zapojené do činnosti ESPS, do ktorej sa doteraz zapojili Poľsko, Slovensko, Nemecko a Maďarsko.

Iste, nemôžeme povedať, že ide o dokument, ktorý zachraňuje životy. Avšak práve z takýchto dokumentov sa rodí dobrá spolupráca medzi štátmi. Prichádzajú mi na myseľ začiatky ESPS. S iniciatívou jej vytvorenia vystúpil minister Bernd Neumann. Dnes by som chcel pozdraviť jeho a aj novú pani ministerku,“  povedal poľský minister kultúry, Bogdan Zdrojewski. 

Tento dokument podpisujeme v krásnom sídle Národnej knižnice v Budapešti. Ďakujem za pohostinstvo a účasť na práci na tomto dokumente. Pozdrav by som chcel poslať tiež do Bratislavy a Budapešti – máme v týchto metropolách priateľov, na ktorých sa nielen môžeme spoľahnúť, ale s ktorými si tiež dobre rozumieme.  Samozrejme, ide o výsledky spolupráce ministrov, ale aj spolupráce našich expertov – tí sú často menej naklonení kompromisom,“  dodal.

Najdôležitejším cieľom ESPS je nájsť cestu, ktorá podporí dialóg o histórii 20. storočia. Hneď, keď sme boli v roku 2013 pozvaní, sme začali vyvíjať úsilie smerujúce k pristúpeniu. Pripojenie Rumunska k tejto iniciatíve sme uznali za nesmierne dôležitý cieľ,“  povedal vicepremiér a rumunský minister kultúry, Hunor Kelemen.

Zároveň zdôraznil: Jedným z najdôležitejších politických cieľov Rumunska je odovzdať budúcej generácii vedomosti v oblasti totalitarizmu 20. storočia a jeho tragických dôsledkov. Ide o obrovskú výzvu a zároveň podmienku, aby sa tieto tragické udalosti už neopakovali. Kvôli poradenským cieľom ESPS sú do jej aktivít zapojení predstavitelia všetkých krajín. Zástupca Rumunska v Riadiacom výbore ESPS bude dr. Florin Abraham. Som presvedčený, že naša prvá spoločná aktivita – kampaň „Freedom Express“, bude mať obrovský význam, zvlášť v roku, kedy uplynie 25 rokov od pádu komunizmu v Európe. Dúfame, že spoločne môžeme viac.“ 

Viac..  Vladimír Bilčík: Na strane slobody je dnes i sila európskych zákonov vrátane nového zákona o slobode médií,

Deklaráciu podpísali tiež Ondrej Krajňák,  riaditeľ  slovenského  Ústavu pamäti národa, Werner Hans Lauk, veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky v Bukurešti a Botond Zakonyi, veľvyslanec Maďarska v Bukurešti.

Misiou Európskej siete Pamäť a Solidarita je nielen vzájomné poznávanie národných historických narácií alebo riešenie neporozumení, ktoré na ich základe vznikajú, ale tiež smerovanie k odstráneniu niektorých národných a sociálnych stereotypov a budovanie vzájomnej úcty Európanov. ESPS sa venuje tiež výskumu histórie totalitných systémov, diktatúr, vojen a prenasledovaniu v Európe v 20. storočí a tiež rozširovaním moderných foriem medzinárodného dialógu o týchto aspektoch histórie.

Iniciatíva vytvárania Európskej siete Pamäť a Solidarita ako fóra medzinárodnej spolupráce trvá už takmer desať rokov. Dlhoročné rozhovory o jej vytvorení boli spečatené 2. februára 2005, keď ministri kultúry Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska podpísali špeciálnu zakladaciu listinu.

Vedci a politici z týchto krajín zasadajú v grémiách ESPS. Svoje zastúpenie na nich majú tiež predstavitelia Českej republiky, Rakúska a Lotyšska. Aj s týmito krajinami prebiehajú rokovania o ich pripojení k aktivitám ESPS. V poslednej dobe vyjadrilo záujem zapojiť sa do projektov Siete i Chorvátsko.

O ram

Odporúčame pozrieť

Schengen

R. Metsola: Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko

Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko. Vyhlásila to v stredu predsedníčka Európskeho …

Consent choices