Značký archívu: pevninské oblasti

Európsky parlament prijal zákon o obnove 20 % pevninských a morských oblastí EÚ

more

Podľa nového zákona musí EÚ do roku 2030 obnoviť aspoň 20 % svojich pevninských a morských oblastí a do roku 2050 všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu. Cieľom právneho predpisu o obnove prírody, na ktorom sa Parlament dohodol s členskými štátmi, je obnoviť degradované ekosystémy vo všetkých členských štátoch, pomôcť splniť …

Viac ... »
Consent choices