Značký archívu: Platforma EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

Komisia spúšťa platformu EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

zvierata

Európsky komisár Vytenis Andriukaitis oficiálne otvorí úvodné stretnutie v rámci platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „platforma“). V rámci platformy sa zhromaždí 75 zástupcov zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, vedeckých pracovníkov, členských štátov, krajín EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), medzinárodných organizácií a EFSA (Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín). Je …

Viac ... »
Consent choices