Značký archívu: policajná spolupráca

Kódex policajnej spolupráce: V záujme zvýšenia bezpečnosti posilňuje EK cezhraničnú policajnú spoluprácu

Komisia navrhla kódex policajnej spolupráce EÚ s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva a poskytnúť príslušníkom polície EÚ modernejšie prostriedky na výmenu informácií. Keďže mnoho páchateľov pôsobí cezhranične, polícia v EÚ musí byť schopná rýchlo a efektívne spolupracovať. Kódex policajnej spolupráce, ktorý zahŕňa odporúčanie o operačnej policajnej …

Viac ... »
Consent choices