Značký archívu: politické usmernenie

Politické usmernenia: udržanie reforiem a investícií na zabezpečenie prosperity, konkurencieschopnosti, spravodlivosti a odolnosti EÚ

Komisia prijala usmernenia členským štátom v rámci jarného balíka európskeho semestra 2023 s cieľom vybudovať silné a nadčasové hospodárstvo, ktoré zabezpečí konkurencieschopnosť a dlhodobú prosperitu pre všetkých v náročnom geopolitickom prostredí. Vyžaduje si to integrovaný prístup vo všetkých oblastiach politiky, zameraný na podporu environmentálnej udržateľnosti, produktivity, spravodlivosti a makroekonomickej stability. Európsky semester poskytuje na tento …

Viac ... »
Consent choices