Značký archívu: pomoc po prírodných katastrofách

Pomoc po prírodných katastrofách je pomalá, Brusel ju chce zrýchliť

Pomoc EÚ členským štátom a kandidátskym krajinám, ktoré postihnú povodne alebo iné prírodné katastrofy, bude rýchlejšia a efektívnejšia. Reforma fondu solidarity EÚ, ktorú v stredu schválil Európsky parlament, predĺži lehotu na podanie žiadosti o pomoc z 10 na 12 týždňov a umožní členským štátom okamžite čerpať 10% z jej predpokladanej …

Viac ... »
Consent choices