Značký archívu: pravidlá EÚ o štátnej pomoci

Podpora výroby energie z vody a bioplynu v Česku je v súlade s pravidlami o štátnej pomoci

bioplyn

Európska komisia usúdila, že české režimy na podporu výroby elektrickej energie a tepla z vody a biomasy sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Schémy podľa Komisie zvýšia podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby bola neúmerne narušená hospodárska súťaž. V septembri 2015 oznámila Česká republika, že plánuje poskytnúť podporu prevádzkovateľom vodných elektrární s výkonom …

Viac ... »

Komisia odobrila 71 miliónov eur pre vesmírny projekt SABRE

Európska komisia potvrdila, že plánované využitie 71 miliónov eur na vývoj raketového motora SABRE je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Cieľom tohto projektu je vyvinúť motor, ktorý by sa dal opakovane využiť na vypúšťanie satelitov pri menšej obežnej dráhe, čím by sa znížili celkové náklady tohto úkonu. Podľa Komisie tento …

Viac ... »

Prostriedky štátnej pomoci čerpali v Taliansku aj spoločnosti, ktoré to nepotrebovali

Európska komisia zistila, že niektoré z talianskych opatrení na zníženie daní a príspevky na sociálne zabezpečenie oblastí postihnutých prírodnými katastrofami priniesli zisk aj spoločnostiam, ktoré žiadne škody neutrpeli. Týka sa to najmä šiestich prírodných katastrof v rokoch 1990 až 2009. Cieľom štátnej pomoci podľa pravidiel Európskej komisie je pomôcť spoločnostiam, ktoré v dôsledku prírodných …

Viac ... »

Komisia vyšetruje Maďarsko! Nové opatrenia o štátnej pomoci boli pozastavené

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovania, ktorých cieľom je zistiť, či sú nedávno zavedené daňové opatrenia v Maďarsku v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Prvé opatrenie sa týka poplatkov za kontrolu potravinového reťazca, druhé dane z predaja tabakových výrobkov. Komisia má v súčasnej fáze vyšetrovania obavy, že progresie daňových sadzieb poskytujú podnikom s nízkym obratom istú …

Viac ... »
Consent choices