Komisia vyšetruje Maďarsko! Nové opatrenia o štátnej pomoci boli pozastavené

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovania, ktorých cieľom je zistiť, či sú nedávno zavedené daňové opatrenia v Maďarsku v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Prvé opatrenie sa týka poplatkov za kontrolu potravinového reťazca, druhé dane z predaja tabakových výrobkov.

Komisia má v súčasnej fáze vyšetrovania obavy, že progresie daňových sadzieb poskytujú podnikom s nízkym obratom istú výhodu oproti ostatným podnikom, a to je v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Kým Komisia neukončí vyšetrovanie a nevydá oficiálnu správu so svojimi závermi, Maďarsko nemôže uplatňovať tieto novoprijaté opatrenia.

Zmena poplatku za kontrolu potravinového reťazca

Maďarský zákon stanovuje prevádzkovateľom potravinových reťazcov zaplatiť poplatok za kontrolu ich reťazca. Podľa pozmeňujúceho návrhu z roku 2014 sú ale predajne s nízkym obratom od tohto poplatku buď úplne oslobodené alebo platia podstatne nižší poplatok ako obchody s vyšším obratom. Komisia sa v tomto prípade domnieva, že progresivita sadzieb poplatkov zvýhodňuje podniky s nízkym obratom a dáva im nespravodlivú konkurenčnú výhodu nad ostatnými. Maďarsko zatiaľ neposkytlo objektívne dôvody, ktorými by odôvodnili toto rozdielne zaobchádzanie s podnikmi.

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

Daň z predaja tabakových výrobkov

Novú daň na tabakové výrobky s názvom „zdravotný prínos“ zaviedlo Maďarsko v roku 2015. Spoločnosti s nízkym obratom sú odvtedy povinné zaplatiť daň vo výške 0,2 % svojho obratu z výroby a predaja tabakových výrobkov, na rozdiel od spoločností s vyšším obratom, ktoré odvádzajú daň vo výške 4,5 % svojho obratu.

Aj keď Komisia víta opatrenia členských štátov na zníženie spotreby tabaku, má pochybnosti, že účinky tabakových výrobkov na verejné zdravie postupne rastú, keďže sa záujem o nich zvyšuje. Maďarsko ani v tomto prípade zatiaľ neposkytlo žiadne objektívne dôvody, ktoré by toto opatrenie odôvodnili.

O vik

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices