Značký archívu: regionálne inovácie

Partnerstvá pre regionálne inovácie: Slovensko je súčasťou pilotnej akcie

Komisia oznámila 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty, ktoré boli vybraté v rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie, vytvorenej v spolupráci s Výborom regiónov. Účastníci pilotnej akcie si môžu vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a …

Viac ... »
Consent choices