Značký archívu: revízia

Výbor EP pre energetiku takmer jednomyseľne schválil Hajšelovu revíziu zdaňovania energií

Výbor EP pre energetiku a priemysel dnes veľkou väčšinou hlasov schválil revíziu smernice o zdaňovaní elektriny a ďalších energetických produktov predkladanú spravodajcom Robertom Hajšelom (S-D), ktorá určuje jasnú prioritu čistej energii, definuje výnimky zo zdanenia pre obnoviteľné zdroje a predovšetkým výnimky pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov počas nevyhnutného …

Viac ... »
Consent choices