polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Europoslanci dali zelenú revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), aby sa znížila administratívna záťaž pre poľnohospodárov v EÚ.

Parlament v stredu schválil revíziu nariadenia o strategických plánoch SPP a horizontálneho nariadenia SPP, pričom 425 hlasov bolo za, 130 proti a 33 sa zdržalo hlasovania. Poslanci prijali návrh zákona s technickými úpravami, ktoré navrhla Rada a schválil parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo 15. apríla 2024.

Ďalší postup

Nariadenie musí teraz schváliť Rada. Belgické predsedníctvo Rady informovalo Parlament, že ak poslanci schvália návrh vo forme schválenej Osobitným výborom Rady pre poľnohospodárstvo, Rada prijme rovnaký text.

Po schválení Radou bude zákon uverejnený v Úradnom vestníku EÚ a okamžite nadobudne účinnosť. Poľnohospodári už budú môcť v roku 2024 uplatňovať aktualizované environmentálne „podmienenosti“ pre svoje žiadosti o finančnú podporu z EÚ.

Súvislosti

Revízia SPP mení pravidlá pre tri environmentálne podmienky, ktoré musia poľnohospodári dodržiavať, aby dostali finančné prostriedky. Poskytuje tiež väčšiu flexibilitu krajinám EÚ pri udeľovaní výnimiek z noriem SPP, ak sa vyskytnú problémy s ich uplatňovaním a v prípade problémov spôsobených extrémnym počasím. Malé farmy do 10 hektárov by boli oslobodené od kontrol a sankcií za nedodržiavanie niektorých pravidiel SPP.

Aby sa urýchlilo prijatie opatrení, Parlament súhlasil, že sa bude materiálom zaoberať v rámci takzvaného naliehavého postupu.

Parlament v utorok rozhodol, že nevznesie námietky proti návrhu Komisie, ktorý dopĺňa balík na zjednodušenie SPP. Podľa textu budú mať členské štáty väčšiu voľnosť pri uplatňovaní požiadavky SPP na udržanie pomeru trvalých trávnatých porastov k poľnohospodárskej ploche nad 5 % v porovnaní s rokom 2018 (GAEC 1).

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Unáhlenou revíziou spoločnej poľnohospodárskej politiky reaguje Leyenovej Komisia na masívne protesty farmárov v rôznych členských štátoch, z ktorých sa v dôsledku ňou prijatých pravidiel mali stať viac byrokrati ako poľnohospodári. Komisia teraz navrhuje zníženie administratívnej záťaže, ktorú si sama vymyslela. Environmentálne a obchodné politiky, ktoré nasilu pretláča končiaca Komisia, sú totiž pre poľnohospodárov objektívne likvidačné. Je nevyhnutné, aby nastavovanie pravidiel pre farmárov v ďalšom legislatívnom období už neovplyvňovali environmentálni aktivisti, ale skúsení politici, ktorí skutočne rozumejú tomu čo ľudia pracujúci v poľnohospodárstve potrebujú.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Vnímam hlas farmárov, ktorý volá po zjednodušení ich povinností. Osobne mám však obavy, že uvoľňovanie pravidiel našej Spoločnej poľnohospodárskej politiky povedie k jej rozbíjaniu, a to by bola zlá správa pre Slovensko.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Nie je dobré, že sa rozhoduje pod politickými tlakmi. Spravovanie spoločnosti nemôže byť výsledkom toho, koľko diaľnic zablokujú kamionisti, koľko pacientov nevyliečia doktori alebo koľko miest obsadia traktory. Spoločnosť má byť spravovaná na základe objektívnych dát a analýz. Treba však priznať, že poľnohospodárstvo nie je regulované podľa dobrých analýz. Príkladom je pravidlo, aby každá farma mala 4% pôdy ležiacej úhorom, čo nezohľadňuje efektívnosť jednotlivých fariem. Preto do veľkej miery súhlasím s uvoľnením týchto pravidiel. Spoločnosť by si mala ujasniť, s akým cieľom dotuje celý sektor.“

Viac..  Veľvyslanec EÚ sa nezúčastní na Putinovej inaugurácii; účasť odriekla aj Kanada či Británia

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Návrh Komisie na revíziu pravidiel SPP nemôžem podporiť, nakoľko oslabuje niektoré dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky v rozpore s jej vlastnými pravidlami dobrej tvorby právnych predpisov. Absentuje aj posúdenie vplyvu a neuskutočnila sa ani primeraná konzultácia, ktorá musí sprevádzať takúto reformu. Súhlasím s tým, že Komisia musí byt flexibilná pri riešení ťažkostí európskych farmárov, ale takýto proces si vyžaduje reprezentatívnejšie a integratívnejšie demokratické postupy. Navrhované pravidlá zjednodušovania v konečnom dôsledku len prehĺbia nespokojnosť v komunite farmárov, pretože nepodporujú zvyšovanie ich odolnosti voči zmene klímy, ani neriešia skutočné problémy, ako sú spravodlivé ceny poľnohospodárskych výrobkov a nedostatok dôstojného príjmu.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Poľnohospodársku politiku chceme podporovať primeraným financovaním, ktoré má byť vidieť hlavne na finančných prostriedkoch pre malých a stredných podnikateľov v odvetví poľnohospodárstva, pre mladých inovatívnych farmárov a rozvoj vidieka. Taktiež potrebujeme z pozície Európskej únie efektívnejšie odsledovať, ktoré národné štáty nezmyselne zadržiavajú finančné prostriedky určené pre farmárov, ako sa to bohužiaľ stáva na Slovensku. Financie pre poľnohospodárstvo musia končiť na účtoch poľnohospodárov, ktorým sú určené.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Znižovať nároky na udržateľnosť poľnohospodárstva a podporu biodiverzity považujem za streľbu do vlastného kolena. Poľnohospodársky sektor de facto rezignoval na Green Deal a Komisia túto rezignáciu umožnila, čím ohrozuje integritu kľúčového politického rámca. Ktoré ďalšie odvetvie bude tento trend nasledovať? Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti, prečo poľavujeme na podmienenosti priamych platieb? Pre budúcnosť poľnohospodárstva je udržateľnosť a adaptácia na klimatickú krízu otázkou prežitia. Nateraz sa riešenia odkladajú na horšie časy.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) odsúdil atentát na …

Consent choices