Značký archívu: rovnosť žien a mužov

Eurokomisárka Helena Dalliová: Rovnosť žien a mužov pri volebnej urne

Voľby do Európskeho parlamentu sú predo dvermi. Predstavujú príležitosť zamyslieť sa a rozhodnúť, kam chceme EÚ v nasledujúcich rokoch nasmerovať. Občania Európskej únie opäť odovzdajú svoj hlas, a tak sa budú podieľať na formovaní budúcnosti našej Únie. V našom úsilí o rovnosť žien a mužov sa musíme zaoberať pretrvávajúcimi rozdielmi …

Viac ... »
Consent choices