Značký archívu: rovnosť žien

Nie každá práca je pre ženu, myslia si hlavne starší chlapi

Hoci európske inštitúcie presadzujú ženy čoraz viac na vedúce miesta a politické kreslá, spoločnosť stále udržuje názor, že nie každá práca je pre hociktorú ženu. Dôkaz o tom nájsť medzi belgickými hasičmi i v europarlamente. Londýnska verejná doprava v tomto roku oslávila sto rokov od prvého zamestnania ženy. Spočiatku prácu vykonávali len muži, …

Viac ... »

Do akej miery sú si ženy a muži v EÚ rovní?

Táto otázka bola témou pondelkovej diskusie, ktorú zorganizoval výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a ktorej sa zúčastnili viacerí odborníci z oboru. Belgický poslanec z frakcie Socialistov a demokratov momentálne pripravuje správu o pokroku, ktorý EÚ dosiahla v tejto oblasti v roku 2013. Členovia výboru rokovali aj o správe …

Viac ... »
Consent choices