Značký archívu: rozpočet 2020

Rozpočet EÚ na rok 2020: Pozícia Rady bola prijatá s veľkou podporou členských štátov

peniaze

Rada chce, aby sa rozpočet EÚ naďalej zameriaval na posilňovanie európskeho hospodárstva a zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Medzi ďalšie priority patrí zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na migráciu a ochranu vonkajších hraníc EÚ, posilnenie civilnej ochrany, boj proti zmene klímy a poskytovanie primeraných zdrojov na vonkajšiu činnosť v súlade so strategickými záujmami EÚ. Členské …

Viac ... »

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä rozpočet na rok 2020 a terorizmus

Vybor EP

Po letnej prestávke budú poslanci tento týždeň diskutovať s Christine Lagarde, hlasovať o rozpočte 2020 a rokovať o prioritách fínskeho predsedníctva. Členovia hospodárskeho a menového výboru budú v stredu vypočúvať Christina Lagarde, ktorá bola navrhnutá na post predsedníčky Európskej centrálnej banky (ECB). Šéfa ECB menuje Európska rada po konzultácii s Európskym …

Viac ... »

Rozpočet EÚ po roku 2020: Europarlament hľadá nové zdroje potrebné po brexite

europsky parlament

Európsky parlament načrtol svoju víziu pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý by mal financovať nové priority Únie a nájsť zdroje na zaplátanie rozpočtovej diery po brexite. Poslanci v tejto súvislosti prijali dve nelegislatívne uznesenia, ktoré sa týkajú výdavkovej a príjmovej stránky Viacročného finančného rámca (VFR) Únie od roku 2021. Financovanie …

Viac ... »
Consent choices