Značký archívu: sadzby DPH

Nové pravidlá sadzieb DPH dávajú štátom v EÚ väčšiu flexibilitu a zároveň podporujú priority EÚ

PESCO, vlajky

Komisia víta dohodu ministrov financií EÚ o aktualizácii súčasných pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť vlády flexibilnejšie uplatňovať dostupné sadzby. Zároveň sa nimi zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi EÚ. Aktualizované právne predpisy zároveň zosúladia pravidlá DPH …

Viac ... »
Consent choices