Značký archívu: širokopásmové vysielanie

Komisia rieši budúcnosť širokopásmového vysielania a telekomunikačných služieb v Európe

Rozhlasové a televízne vysielanie a bezdrôtové širokopásmové odvetvie v Európe majú zásadný význam pre európsku digitálnu budúcnosť a ekonomickú prosperitu. Obe sú aktívnymi užívateľmi rádiových frekvencií. Pascal Lamy predložil Komisii svoju správu o tom, ako v nadchádzajúcich desaťročiach čo najefektívnejšie využívať vysokofrekvenčné spektrum (Ultra High Frequency / UHF – 700 MHz …

Viac ... »
Consent choices