Komisia rieši budúcnosť širokopásmového vysielania a telekomunikačných služieb v Európe

telecomm
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Rozhlasové a televízne vysielanie a bezdrôtové širokopásmové odvetvie v Európe majú zásadný význam pre európsku digitálnu budúcnosť a ekonomickú prosperitu. Obe sú aktívnymi užívateľmi rádiových frekvencií.

Pascal Lamy predložil Komisii svoju správu o tom, ako v nadchádzajúcich desaťročiach čo najefektívnejšie využívať vysokofrekvenčné spektrum (Ultra High Frequency / UHF – 700 MHz pásmo). Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie, zasa oznámila prvú správu o tom, ako členské štáty EÚ využívajú  svoje rádiové frekvencie a na čo sa zameriavajú do budúcnosti.

Tieto správy by mali pomôcť zabezpečiť dlhodobú budúcnosť pre širokopásmové vysielanie a iné telekomunikačné služby v Európe.

O čom hovoria nové návrhy?

Pascal Lamy navrhol vzorec „2020-2030-2025“, ktorý pozostáva z troch hlavných bodov:

  • 700 MHz pásmo, ktoré je v súčasnosti používané pozemnými vysielacími sieťami a bezdrôtovými mikrofónmi , by malo byť prístupné bezdrôtovým širokopásmovým službám v celej Európe do roku 2020 (+/- 2 roky)
  • Bezpečnosť a stabilita pre pozemné vysielanie v zostávajúcom spektre UHF pod 700 MHz majú byť zaistené do roku 2030
  • V roku 2025 by malo prebehnúť preskúmavanie s cieľom posúdiť vývoj technológií a trhu

Cieľom je umožniť, aby Európa splnila Digitálnu agendu pre európske širokopásmové ciele v troch krokoch a určiť vysielaniu jasnú cestu k investíciám a ďalšiemu rozvoju.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Pascal Lamy o predloženom návrhu: “ Širokopásmové a vysielacie komunity príliš dlho riešili využívanie vysokofrekvenčného spektra a vzniklo tu veľa rôznych názorov. Na základe diskusií s oboma sektormi som predložil jednotnú schému, ktorá by mohla udať smer pre Európu, aby dokázala prospievať v digitálnom storočí.“ Správu vypracoval na základe 6-mesačného dialógu o tom, ako používať vysokofrekvenčné pásmo v blízkej aj ďalekej budúcnosti. Do dialógu sa zapojili vrcholoví manažéri z európskych televíznych staníc a mobilných spoločností, prevádzkovatelia sietí a technické združenia.

Ucelený pohľad na to, ako sa bude vyvíjať využívanie pozemných platforiem, môže pomôcť ovplyvniť medzinárodné rokovania a uľahčiť inovovanie vysielania a mobilných služieb po celej Európe. Ako poznamenala Neelie Kroes:  „Je dôležité chrániť našu meniacu sa digitálnu budúcnosť  a rokovať na medzinárodnej úrovni.“

O tib

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných …

Consent choices