Značký archívu: smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Slovensko ide na Súdny dvor EÚ pre smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách

Europsky sudny dvor

Európska komisia vo štvrtok rozhodla o postúpení prípadu Česka [INFR 2020/0510], Írska [INFR 2020/0531], Rumunska [INFR 2020/0555], Slovenska [INFR 2020/0563] a Španielska [INFR 2020/0521], Súdnemu dvoru EÚ, keďže netransponovali revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách [smernica (EÚ) 2018/1808], pričom požiadala o uloženie finančných sankcií v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ. Smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách sa upravuje celoúnijná koordinácia …

Viac ... »
Consent choices