Značký archívu: sociálna Európa

Mladí odborári požadujú medzinárodnú solidaritu pre sociálnu Európu

Dnešná Európa sa rozdelila na bohaté členské štáty a chudobnejšie štáty, tým pádom vznikli nové diskriminačné prvky. Mnoho ľudí, a špeciálne mladých, sa snaží riešiť svoje existenčné či kariérne problémy tým, že sa presúvajú za lepšími podmienkami vo viere v dôstojnejší život. Členovia siete CEYTUN (Sieť mladých odborárov zo strednej …

Viac ... »
Consent choices