Značký archívu: sociálny rating

Európska komisia podnikla dôležitý krok k modernizácii sociálnej štatistiky

Európska komisia prijala návrh nariadenia o nových, integrovaných spôsoboch zberu a využívania údajov zo sociálnych zisťovaní, aby sa tvorba politiky mohla opierať o kvalitnejšie podklady, najmä v sociálnej oblasti. Vďaka spoľahlivejšej základni poznatkov získaných zo sociálnych ukazovateľov sa zlepší analýza sociálneho vývoja, čo zároveň prispeje k dosiahnutiu sociálneho ratingu AAA pre Európu. …

Viac ... »
Consent choices