Značký archívu: špecializovaný senát

Parlament chce zrýchliť cezhraničné súdy v prípadoch starostlivosti o dieťa

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nelegislatívne uznesenie a vyzvali členské štáty k zriadeniu špecializovaných senátov, ktoré by urýchlili riešenie cezhraničných sporov o deti. Odvolávajú sa na fakt, že pomalý proces ubližuje predovšetkým deťom. „Našim cieľom nie je vnucovať jedinú predstavu riešenia rodinných konfliktov alebo otázok ochrany záujmu dieťaťa, ale zaistiť, aby sloboda pohybu osôb …

Viac ... »
Consent choices