Parlament chce zrýchliť cezhraničné súdy v prípadoch starostlivosti o dieťa

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nelegislatívne uznesenie a vyzvali členské štáty k zriadeniu špecializovaných senátov, ktoré by urýchlili riešenie cezhraničných sporov o deti. Odvolávajú sa na fakt, že pomalý proces ubližuje predovšetkým deťom.

„Našim cieľom nie je vnucovať jedinú predstavu riešenia rodinných konfliktov alebo otázok ochrany záujmu dieťaťa, ale zaistiť, aby sloboda pohybu osôb v rámci Únie dokázala v praxi zvládnuť aj rodinné otázky,“ uviedla predsedníčka petičného výboru Cecilia Wilkström.

Škála prípadov, kedy sa rodičia súdia o deti cezhranične je široká, od premiestňovania detí do iného členského štátu až po únosy detí jedným rodičom, či spory o starostlivosť medzi rodičmi z rôznych členských štátov. Špecializovaný senát by mal zabezpečiť prístup k zrozumiteľným informáciám o právnych postupoch. Informácie by sa týkali aj odlišných rodičovských práv a povinností vo všetkých členských štátoch Únie.

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Uznesenie tiež zdôrazňuje pravidelný priamy kontakt s oboma rodičmi, no iba za predpokladu, že sa tým nepoškodí záujem dieťaťa. Parlament požiadal členské štáty, aby sa snažili zabrániť rozdeľovaniu súrodencov.

O vik

Odporúčame pozrieť

utecenci

EÚ chce, aby sa do vybavovanie žiadostí o azyl zapájali všetky členské štáty

Súčasná migračná kríza ukázala nedostatky európskeho azylového systému stojaceho na tzv. dublinských pravidlách. Po reforme …

Consent choices