Značký archívu: správa o činnosti

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Europska unia

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej neochvejne podporovala Ukrajinu tým, že poskytovala základnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc, naďalej prijímala milióny ľudí utekajúcich pred vojnou a prijala historické rozhodnutie začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. V správe sa takisto uvádzajú kľúčové kroky …

Viac ... »
Consent choices