Značký archívu: strategické núdzové zásoby

EÚ vytvára strategické rezervy pre prípad chemických, biologických a rádiologických a jadrových núdzových situácií

vlajky

S cieľom zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na riziká pre verejné zdravie, ako sú chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) hrozby, Komisia prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany buduje strategické rezervy kapacít v oblasti reakcie. Ich súčasťou sú aj strategické zásoby rescEU v hodnote 540,5 milióna eur zriadené v …

Viac ... »
Consent choices