Značký archívu: strategické priority

EK: Nová stratégia ľudských zdrojov má pomôcť prilákať najlepšie talenty z členských štátov

studenti

Komisia prijala novú stratégiu ľudských zdrojov, aby bola schopná dosahovať špičkové výkony v záujme všetkých Európanov tým, že bude ponúkať moderné pracovisko a uspokojivú kariéru, a bude tak priťahovať najlepšie talenty zo všetkých členských štátov. V aktuálnom oznámení o ekologizácii sa ako súčasť stratégie uvádza, ako sa Komisia do roku …

Viac ... »
Consent choices