Značký archívu: strategické projekty

Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

komisia

Európska komisia prijala zmenu usmernení o regionálnej štátnej pomoci (ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“), aby členským štátom umožnila poskytovať vyššie sumy regionálnej pomoci na investičné projekty, na ktoré sa vzťahuje  Platforma strategických technológií pre Európu (ďalej len „platforma STEP“). Cieľom platformy STEP je podporovať vývoj a výrobu kritických technológií relevantných pre zelenú a digitálnu transformáciu …

Viac ... »
Consent choices