Značký archívu: strop emisií

Európsky parlament odsúhlasil strop emisií pre každé priemyselné odvetvie

Znečistenie ovzdušia v Európe stále prekračuje odporúčané hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie. Ak by koncentrácia jemných prachových častíc zodpovedala jej odporúčaniam, mohli by sme v Európskej únii predísť až 250-tisícom zbytočných úmrtí. Európsky parlament aj preto odsúhlasil maximálne znečisťovanie ovzdušia pre každé odvetvie priemyslu. Nové pravidlá budú dokonca platiť aj pri …

Viac ... »
Consent choices