Značký archívu: subsidiarita

Komisia predostrela zmeny, ktoré chce zaviesť do procesu tvorby politík EÚ

komisia

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu a v kontexte rozpravy o budúcnosti Európy Európska komisia predostrela zmeny, ktoré hodlá zaviesť do procesu tvorby politík EÚ, aby svoje obmedzené zdroje sústredila na menší počet činností a efektívnejšie realizovala svoje politické priority. Predložené oznámenie o tom, ako posilniť zásady proporcionality a …

Viac ... »

Subsidiarita a proporcionalita: Osobitná skupina predložila odporúčania predsedovi Komisie Junckerovi

subsidiarita

Osobitná skupina pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ predložila svoju záverečnú správu predsedovi Komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi. V správe sú uvedené odpovede na 3 otázky, ktoré položil predseda Komisie pri vytváraní osobitnej skupiny v novembri 2017: Ako lepšie uplatňovať zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality v rámci inštitúcií EÚ? Ako …

Viac ... »

Komisia diskutovala s národnými parlamentmi o ich obavách ohľadom revízie smernice o vysielaných pracovníkoch

Kolégium prijalo oznámenie, v ktorom opätovne posudzuje svoj návrh na revíziu smernice o vysielaní pracovníkov v kontexte mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity, ktorý viaceré národné parlamenty spustili v máji. Komisia po dôkladnom posúdení svojho stanoviska dospela k záveru, že návrh na revíziu smernice nepredstavuje porušenie zásady subsidiarity. Komisárka pre zamestnanosť, …

Viac ... »
Consent choices